Zdrowie to rzecz najważniejsza, dlatego szczególną uwagę zwracamy na jakość tego typu transportów,24 godzinny monitoring temperatury potwierdzony wydrukiem z termografu na rozładunku, oraz błyskawiczne terminy realizacji.
Oferujemy auta jedno i dwukomorowe